Manteniment Comunitats de Propietaris

oficina DE contractació

Especialistes instal·lacions i gestió
energètica en comunitats de propietaris.

QUÈ ÉS EL MANTENIMENT DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS?

El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió determina que les instal·lacions elèctriques en baixa tensió d’especial rellevància seran objecte d’inspecció per un Organisme de Control per assegurar el compliment de la normativa. És necessari doncs que les instal·lacions estiguin adequades a les necessitats.

Què fem?

Covisa ofereix els seus serveis de manteniment d’instal·lacions elèctriques per poder complir les exigències de la normativa vigent i passar satisfactòriament les inspeccions periòdiques.

INSPECCIONS PERIÒDIQUES

Acompanyament dels inspectors

LEGALITZACIONS

Legalitzem les instal·lacions.

ACCIONS CORRECTIVES

Resolem les possibles deficiències que s’hagin determinat en l’acta d’inspecció.

CONTRACTE DE MANTENIMENT

Revisió anual de la instal·lació elèctrica de les zones comuns d’edificis.

A qui va dirigit?

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Amb instal·lacions elèctriques que compleixin un d’aquests requisits:
· Potència màxima admissible de la Caixa General de Protecció superior a 100 kW.
· Aparcament amb més de 5 places de pàrquing.
· Aparcament amb ventilació forçada.

Com treballem?

Gestió amb l’Organisme de Control, acompanyament a les inspeccions i solució els problemes en cas de resultats no favorables.

En multitud de casos, la instal·lació va ser posada en marxa abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 842/2002 i no estan inscrites al RITSIC. Això provoca que sigui necessari la seva legalització acollint-se a la instrucció 1/2015 que va entrar en vigor el passat 13 de Març.

Per això també ens encarreguem de tots els tràmits administratius i d’enginyeria necessaris per a la seva legalització:

  • Documentació justificativa necessària.
  • Adequació de la instal·lació a la normativa.
  • Redacció de la Memòria Tècnica.
  • Realitzacions de plànols i esquemes unifilars.
  • Registre final de la instal·lació al RITSIC.

Avantatges

  • Servei integral: administratiu, contractual, enginyeria i d’instal·lació.
  • Agilització dels tràmits i gestions.
  • Assessorament energètic.
  • Revisió anual de les condicions de contractació amb la companyia comercialitzadora.

Preguntes Freqüents

Aquestes inspeccions s’han de dur a terme un cop cada 10 anys.

Els organismes de control competents: l’ECA o l’ICICT.

Cap ni una. Nosaltres ens encarreguem de totes les gestions per deixar a punt la instal·lació elèctrica.

“Treballar en equip divideix el treball i multiplica els resultats.”