Il·luminació LED

oficina D’instal·lacions,
eficiència energètica i
energies renvoables

T’ajudem en projecte, disseny i càlcul
de la teva instal·lació LED

Què és la tecnologia LED?

Els LEDS (díodes emissors de llum) són dispositius electrònics formats per material semiconductor que permeten circular el corrent elèctric per una sola direcció. Aquest moviment provoca un alliberament d’energia en forma de llum, sense produir gairebé calor. Aquest principi de funcionament aconsegueix la mateixa il·luminació que les lluminàries convencionals però amb una eficiència energètica, i per tant econòmica, molt superior.

Què fem?

Instal·lacions claus en mà amb tecnologia LED. Passant per estudi de rendibililitat i dimensionat i instal·lació claus en mà de la millor opció en funció de les necessitats de cada client.

ESTUDI I DIMENSIONAT

1. Valoració de la rendibilitat de la inversió.
2. Elecció de la millor tecnologia en funció de les característiques del local.

INSTAL·LACIÓ

Posta en marxa

A qui va dirigit?

Disposem d’un especialista en funció de les caracterítiques del seu cosum.

PARTICULARS

SECTOR TERCIARI COMERÇ

SECTOR INDUSTRIAL

COMUNITATS DE PROPIETARIS

SECTOR TERCIARI RESTAURACIÓ

SECTOR RURAL

Com treballem?

Fases per una bona instal·lació LED

1. Anàlisi de la instal·lació actual.
2. Projecte d’il·luminació i estudi de viabilitat econòmica.

3. Col·locació de lluminàries de prova (si s’escau).
4. Instal·lació de la totalitat de lluminàries.

Des de Covisa estudiem la possibilitat per tal que el desembors de la inversió es pagui amb l’estalvi, a fi i efecte que la propietat mantingui la tesoreria en positiu.

Avantatges

  • Estalvi del consum energètic:
    • Alta eficàcia lluminosa: aconsegueix una millor lluminositat per una menor potència instal·lada.
  • Reducció de costos de manteniment.
    • Vida útil superior a la il·luminació convencional.
  • Augment del confort:
    • Encesa immediata, sense parpellejar ni amb període d’arrencada.

Preguntes Freqüents

Referent a la rendibilitat

Sí, tot i que la rendibilitat de cada projecte dependrà de: Hores de treball, preu energia, inversió inicial.

Amb una utilització superior a les 2.200 hores anuals, el retorn de la inversió sol ser de menys de 3 anys.

Perquè el número de vegades que s’han de substituir és menor en il·luminació LED. La vida útil sol ser d’entre 35.000-50.000 hores, respecte les 12.000 hores d’alguna il·luminació convencional.

Referent a la qualitat lumínica

Sí. Hi ha una gran varietat d’il·luminació LED i es pot escollir si es vol una llum més freda o més càlida en funció de les característiques del local. Realitzem proves perquè es pugui aconseguir el tipus de llum que proporcioni el major confort.

“El kWh més barat és el que no consumeix.”