Enginyeria

oficina D’instal·lacions,
eficiència energètica i
energies renvoables

Especialistes en normativa, eficiència i
costos energètics.

QUÈ ÉS l’enginyeria?

L’enginyeria és l’aplicació pràctica de la ciència i la tecnologia. En l’enginyeria s’utilitzen coneixements obtinguts a través de l’estudi, l’experiència i la pràctica, que són aplicats amb criteri i amb consciència al desenvolupament de mitjans per a utilitzar econòmicament amb responsabilitat social i basats en una ètica professional, els materials i les forces de la naturalesa per a benefici de la humanitat.

Què fem?

Covisa ofereix varis serveis d’enginyeria per subministraments elèctrics:

1. Estudis tarifaris

1. Canvi de tarifa.
2. Canvi de trifàsic a monofàsic o viceversa.
3. Canvi de baixa tensió a mitja tensió o viceversa.

2. Ajust de potències a les necessitats reals

1. Reducció de potència
· Amb instal·lació: canvi de transformadors d’intensitat i quadre elèctric.
· Sense instal·lació: modificació contractual.
2. Augment de potència

3. Dimensionat de bateries de condensadors
4. Exempció de l’impost elèctric
5. Comptadors elèctrics

1. Tràmits administratius
2. Butlletins elèctrics
· BIE
· BRIE
· Amb MTD
· Amb Projecte Elèctric

A qui va dirigit?

Disposem d’un especialista en funció de les caracterítiques del seu cosum.

PARTICULARS

SECTOR TERCIARI COMERÇ

SECTOR INDUSTRIAL

COMUNITATS DE PROPIETARIS

SECTOR TERCIARI RESTAURACIÓ

SECTOR RURAL

Com treballem?

Ens adaptem a les necessitats de cada client.

  • Visita prèvia on el client ens planteja les seves necessitats.
  • Estudis tècnics
  • Plantejament de solució

Avantatges

L’energia elèctrica és un bé necessari en la nostre vida quotidiana de manera que és interessant treballar amb un “partner” de confiança especialitzat en aquest sector.

Preguntes Freqüents

Per saber les característiques tècniques del meu subministrament i d’aquesta manera optimitzar-ne la seva contractació.

Les tarifes elèctriques es defineixen amb caràcter d’aplicació general a tots als abonats, sense més condicions que les derivades de la tensió que es faci la seva escomesa (baixa o alta tensió) i el seu contracte és de lliure elecció en funció de l’usuari.

Sí. Es pot arribar entre un 10 i un 25% del cost de factura (és funció del subministrament i de les accions prèvies realitzades).

Dependrà de les necessitats de cada client.

És la suma de les potències nominals de tots els receptors de la instal·lació elèctrica.

Correspon a la potència útil, partint de la potència instal·lada, tenint en compte els rendiments i factors de potència de cada càrrega.

Dependrà de la tarifa, les càrregues instal·lades i del seu comportament en el temps.

“Per l’optimista el vas està mig ple. Pel pessimista el vas està mig buit. Per l’enginyer, el vas és el doble de gran del que hauria de ser.”