Contractació d’Energia

oficina DE contractació

Covisa t’ajuda en la contractació d’energia
de forma fàcil i eficient.

Què és la contractació energètica?

L’energia elèctrica es compra al mercat energètic a través d’empreses comercialitzadores. La contractació d’aquesta està composta de diferents partides en funció de la tipologia del subministrament.

Què fem?

Covisa Solucions Energètiques ofereix claus en mà la gestió integral de la factura elèctrica optimitzant cada una de les seves partides.

ESTUDIS ENERGÈTICS DE CONTRACTACIÓ

Anàlisis de les característiques tècniques de cada subministrament

ENERGIA ACTIVA

Productes energètics de la companyia Iberdrola.

ENERGIA REACTIVA

Dimensionat i posta en marxa de bateries de condensadors.

COMPTADOR

Instal·lació i posta en marxar de comptadors elèctrics.

POTÈNCIA

Ajust de potència a les necessitats reals (amb o sense instal·lació).

IMPOST ELÈCTRIC

Tramitació exempció.

A qui va dirigit?

Disposem d’un especialista en funció de les caracterítiques del seu cosum.

PARTICULARS

SECTOR TERCIARI COMERÇ

SECTOR INDUSTRIAL

COMUNITATS DE PROPIETARIS

SECTOR TERCIARI RESTAURACIÓ

SECTOR RURAL

Com treballem?

Fases per la contractació

1. Recopilació de dades (factures elèctriques/gas)
2. Informe de situació actual
3. Propostes immediates de millora .

4. Revisió dels resultats
5. Seguiment i propostes de millora

Avantatges

  • Assessorament personalitzat per a cada client:
    • Reduir / acotar el cost de la factura elèctrica a les necessitats reals de cada subministrament.
    • Seguiment continu de canvis en el patró de consum i normativa.
  • Tracte proper.
  • No requereix inversió, tesoreria en positiu.

Preguntes Freqüents

REFERENT A LA CONTRACTACIÓ EN GENERAL

Els diferents subministraments elèctrics disposen d’un potencial d’estalvi que es situa entre el 10% i el 25% del total del seu cost anual.

Energia Activa, Potència, Energia Reactiva, Impost elèctric i Comptador.

Referent a l’energia activa

No necessàriament. Dependrà de la distribució del seu consum i durada del descompte, preus base…al.

No. La distribuïdora ha d’oferir la mateixa qualitat de subministrament a qualsevol consumidor, per llei, amb independència de la comercialitzadora que utilitzi.

No necessàriament. Les empreses que es plantegin contractar el subministrament d’energia mitjançant preus indexats (POOL) hauran d’acceptar i ser conscients que es trobaran sotmesos a important oscil·lacions de preus segons evolució dels mercats energètics.

La distribuïdora ha d’oferir la mateixa qualitat de subministrament a qualsevol consumidor (per llei), amb independència de la comercialitzadora que tingui.

Referent a la potència

No necessàriament. Dependrà de les característiques de contractació i tècniques del subministrament.

És aconsellable sol·licitar consell a un gestor energètic.

Referent a l’energia reactiva

És aquella que utilitzen alguns equips per a la creació de camps elèctrics i magnètics (per exemple, motors o transformadors). Aquesta energia elèctrica no es converteix en treball útil i incrementa les pèrdues en distribució.

El 31 de desembre de 2009 sortia publicat al BOE nº 315, l’establien noves penalitzacions pel consum d’energia reactiva per tots els usuaris de mes de 15 kW de potencia contractada:

Cos fi  €/kvarh   Increment % 
Cosfi > 0,95  0,00000 0%
0,90 < Cosfi < 0,95 0,041554 319.730%
0,85 < Cosfi < 0,90 0,041554 144%
0,80 < Cosfi < 0,85 0,041554 22%
Cosfi < 0,8 % 0,062332 22%

Les penalitzacions d’energia reactiva es poden resoldre mitjançant la implantació de bateries de condensadors.

Referent a l’impost elèctric

Tal com defineix la llei 66/1997, és un impost especial que s’aplica sobre el terme de potència i consum d’electricitat amb l’objectiu d’obtenir els ingressos necessaris per compensar la supressió del recàrrec sobre la facturació d’energia elèctrica.

El 30 d’octubre del 2013, es va publicar al BOE la Llei 16/2013, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat ambiental i s’adopten altres mesures tributaries i financeres. Aquesta Llei modifica la Llei 38/1992 d’Impostos Especials, relatiu a l’Impost sobre Electricitat, incorporant una nova exempció des de l’1 de gener de 2014. L’exempció està vinculada a la classificació segons l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

Referent al comptador

“Cuida els petits costos. Un petit forat enfonsa un vaixell.”